Profil

Profil

• Født i 1978
• Far til 2 børn - en pige og en dreng

Sprog

• Dansk
• Engelsk
• Serbisk
• Bosnisk
• Kroatisk

Erfaring

Jeg har særlig erfaring med unge med psykosociale udfordringer som:

• Autisme spektrum forstyrrelser (ASF)
• ADHD
• Borderline
• Selvskadende adfærd
• Udadreagerende adfærd
• Psykisk sårbarhed

Jeg har beskæftiget mig indenfor dette område igennem en lang årrække, hvor jeg har arbejdet på et opholdssted i Hillerød kommune. De seneste år har jeg været beskæftiget med unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser.

Uddannelse

• 2004: (PGU) – Pædagogisk grunduddannelse • 2014: Professionskøjskolen UCC - Pædagog

Interesseområder

Livsændringer
Lavt selvværd
Sundhed og motion
Personlig udvikling

Metoder

Narrativ samtale

Tværfagligt samarbejde med

Familie
Psykolog
Psykiater
Sagsbehandler
UU-vejleder
og andre…